Osoba fizyczna nie może prowadzić dwóch firm jako jdg.