Myślę, że możesz skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego , jeżeli usługa jest wykonywana dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności lub rolnika ryczałtowego . Zapłata ma być uiszczona w calosci przelewem przez bank , pocztę itd. Z treści na przelewie musi jasno wynikać jaki to rodzaj wykonanej usługi.