Skoro wnip to rozumiem, że jest przyjecie do ewidencji ST i amortyzacja, wiec 1/