Możliwe, że będzie Ci przysługiwać dofinansowanie z PFRON. Musi być spełniony efekt zachęty.