Na działalność to raczej się nie kupuje, bo w akcie notarialnym będzie osoba fizyczna a nie jej dg.