Tak. Załącznik ten wypełniasz, gdy chcesz rozliczyć stratę w latach następnych.