Cit ST składa się:
"każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;"
Udział się zmienił bo 9 do 15 to inny % niz 9 do 14.
Trzeba złożyć.