Za pracę w dzień wolny do 8 godzin przysługuje inny dzień wolny, zaś powyżej 8 godzin czas wolny