Najlepiej zatrudnić na takich warunkach jakie ma wpisane w tytule do pracy(czyli w zezwoleniu na pracę lub w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę lub w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi)