Póki co - jest przychodem
ale ma być zwolnienie z podatku

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8158574,tarcza-pfr-10-umorzone-wsparcie-zwolnienie-z-podatku.html