Przedłużenie terminów dotyczy więc sprawozdań finansowych sporządzanych na koniec roku obrotowego równego kalendarzowemu, przypadającego na 31 grudnia 2020 r. Jednak nie tylko. Jak bowiem wynika z przywołanych przepisów, mają one zastosowanie do określonych obowiązków związanych ze sprawozdaniami za rok obrotowy kończący się 30 września 2020 r. i później, 30 kwietnia 2021 r. W przypadku zatem, gdy rok obrotowy jednostki jest inny niż kalendarzowy i skończył się w tym okresie, a ustawowy termin na wykonanie obowiązku określonego w rozporządzeniu (np. sporządzenie sprawozdania czy jego zatwierdzenie) nie minął przed 31 marca 2021 r., jednostka może skorzystać z wydłużonego czasu na wykonanie tego obowiązku.