Ad. 1 zgodnie z informacją otrzymaną na infolinii ZUS to pracownik decyduje jaki rodzaj świadczenia otrzyma. Jeśli złoży oświadczenie, że sprawował opiekę to należy mu się zasiłek opiekuńczy za dni wskazane w oświadczeniu, a za pozostały okres świadczenie chorobowe za okres kwarantanny.