Jeżeli tak jak piszesz....
KUP za cały rok, jeśli cały rok była świadczona praca w ramach stosunku pracy.
Nie więcej niż przychód.