"....idzie na zwolnienie lekarskie i będzie na nim dość długo, ponieważ kończy mu się umowa o pracę....."
To jakaś nowa jednostka chorobowa?

" (nie będzie prowadził działalności, pracownicy będą mieli stosowne pełnomocnictwa do wykonywania innych czynności). "
Czyli jednak będzie prowadził działalność.
Nie można z etatu być chorym, a z działalności już nie.