Instytucja istnieć będzie :) Sytuacja wcale nie taka rzadka, gdy rezerwy powodują ujemny kapitał instytucji. W przypadku przedsiębiorstw wspólnicy mają wpływ na zwiększenie kapitału. Jeżeli w najbliższych latach wygenerujecie Zysk, to można wnioskować o przeznaczenie zysku na pokrycie strat na funduszu jednostki.