Najpierw zacznij od podania średniej brutto z 12 m-cy przed zwolnieniem / bo to sa dane potrzebne do wyliczenia chorobowego