Dochód za 2020 21.970,96 i tyle możesz odliczyć.
Pozostałą kwotę 29,04 odliczysz w zeznaniu za 2021 ( 22.000 - 21.970,96 )
Do zwrotu będziesz miała tylko podatek który został pobrany a nie podatek możliwy do odzyskania
( 22.000 x 17% = 3.740 ) . Różnica przepada.