Zgodny ze stanem faktycznym :)
Zapewne art 30 § 1 ust.4