Mi pomógł restart komputera, ponowne uruchomienie płatnika i pobranie aktualizacji