Tak. Umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 ustawy - Kodeks pracy, dalej: k.p.). Nie jest do tego konieczne jakiekolwiek działanie ze strony pracodawcy. Do przedłużenia umowy dochodzi bowiem automatycznie - z mocy prawa. Warto napisac krótkie pismo do expracownika, umowy o pracę została przedłużona do dnia porodu, ale nie jest to obligatoryjne. Jezeli wystawiono św. pracy to należy je anulować i dokonać korekty ZUS - jeżeli została wyrejestrowana z ZUS.