Składasz tylko wtedy jeśli posiadasz dochody w Polsce opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali