Co do zasady refundacja poniesionych i udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, który korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.
Jednakże, nie stanowi postawy do zastosowania ww. zwolnienia od podatku odliczenie dokonane ponownie na podstawie tego samego zaświadczenia lekarskiego. W konsekwencji, refundacja poniesionych wydatków podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z § 4 ust. 1 tego Rozporządzenia MZiOS, badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie to powinno zawierać między innymi określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).