Zapłaciłeś podatek zryczałtowany i już tego nie musisz rozliczać.