1 - tak
2 - tak
3 - proporcja od pierwszej sprzedaży w danym roku, później 20 tys. na rok