Nie można
stratę odliczasz tylko od dochodu ze źródła w którym ta strata powstała