W poz. 86/88 jest przychód zwolniony z pdof, więc może tego nie trzeba sumować z pozostałymi przychodami.