Duplikat faktury powinien wyglądać tak samo, jak faktura (pierwotna), tylko napis DUPLIKAT i data jego wystawienia. Oznacza to, ze na fakturze powinna być data sprzedaży (wykonania usługi) z 2020 roku. Domyślam się, że zapłata za usługe również buła dokonana w 2020, zatem nie powinno być problemy z odliczeniem ulgi za 2020 rok.