Zawieszona może być indywidualna działalność gospodarcza wspólnika lub wspólników, co faktycznie pfr błędnie interpretuje jako zawieszenie działalności spółki. Należy zmienić wpis w ceidg na "działalności prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej", co zamyka idg, abym samych znika zapis o zawieszeniu.