Do kpir po staremu - jak nie było pomyłki, błędu, to w miesiącu otrzymania f-ry korygującej korygujemy koszt; jeżeli błąd jest przyczyną korekty, koszt/przychódkorygujemy w dacie f-ry korygowanej.