Wpłaty za miesiące od stycznia do listopada - czyli za listopad wpłatę w grudniu dokonaną też tam ujmujesz