Może, potwierdzony za zgodność z oryginałem,
albo pracownik może wysłac sam przez swoje pue