Tak, potzreba, bo korekta wystawiona po 31.12.2020