Jest podana błędna data sprzedaży, bo przychód jest w 2020, tak jak i podatek VAT.