W wierszu 3 wykazujemy podatek od umów zleceń, nieważne czy od osób nieprowadzących czy prowadzących działalność. Innymi słowy, nie interesuje nas, czy zleceniobiorca prowadzi działalność.