Korekta Jako uznanie reklamacji. Na fakturze korekkcie wykazać : było 1000zł winno być: 200zł różnica - 800zł