Dofinansowanie wykazujesz w dniu wpływu na konto w pozostałe przychody a wynagrodzenia pozostawiasz bez zmian w kup 2020r.