Na S24 znalazłam taką informację: Przez portal S24 możesz złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Możesz również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach oraz złożyć sprawozdanie finansowe spółki. Aktualnie portal S24 pozwala na zmianę siedziby przedsiębiorstwa i adresu, przedmiotu działalności (kodów PKD), składu zarządu i rady nadzorczej.
Uwaga: Nie możesz złożyć wniosku zmianowego dla spółki, która nie była zarejestrowana z wykorzystaniem portalu S24. Nie możesz również złożyć wniosku zmianowego dla spółki, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany notarialne. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sprawozdania finansowego.
Czyli z tego wynika, że w tym przypadku zmianę sposobu reprezentacji zgłasza się papierowo a ludki były dziś u notariusza i powiedział im, żeby zgłosili przez S24.