Doprecyzuję: szkoła nie jest płatnikiem VAT ale sporządzamy deklaracje cząstkowe i podatek przekazujemy do Organu (gmina).
W RB-N wykazałam nadwyżkę w poz. N5.3 grupa I