Art. 91 odnosi się do zmiany przeznaczenia z czynności opodatkowanych do zwolnionych i odwrotnie. W przedstawionej sytuacji nie będzie takiej zmiany.