Fakturę sprzedaży wprowadzasz w nowy dokument - faktura sprzedaży. Sprzedaż na zasadach ogólnych.
Zakup od rolnika ryczałtowego wprowadzasz w inny/zbiorczy wpis zakupu, w polu oznaczenie dowodu zakupu - VAT_RR