Tak - paragon za przejezd autostrada traktujesz jak fv / mimo iż nie ma na nim danych firmy
na odwrocie paragonu przystaw firmowa pieczatkę