Zrób średną ile godzin przepracował do 21 i podziel7000:x oraz ile godzin od 22.08. i podziel 8.000: Y i na końcu sumę tych dwóch wyników podziel na 2