Już wiem trzeba wyliczyć średnia za cały miniony rok przy wniosku o umorzenie.