Tak
ubezp. zdrowotne masz z tyt. przebywania na urlopie macierz.
twoje składki (emerytalna + rentowa + zdrowotna) opłaca budżet państwa