Karta nie jest towarem, lecz środkiem płatniczym, więc raczej dobrze cię obciążyli.