Http://www.ordynacjapodatkowa.pl/artykul,1678,16685,rozliczenia-podatkowe-po-zmianie-urzedu-skarbowego.html