Skoro przekracza progi dokumentacyjne ( art.11k ust. 2 PDOP ) , powinna złożyć dokumentację cen transferowych i także deklarację TP-R . Deklarację składa się nie w zależności od tego co Spółka przesłała , tylko w zależności od progów.