Moim zdaniem nie trzeba, bo tu będzie łączne opodatkowanie dochodu z dg i z udziału w zysku Spk.