Czy fakt wychowywania małego dziecka zwalnia mnie z obowiązku przyjmowania godzin nadliczbowych?
Tak

Pracownika opiekującego sie dizieckiem do lat 4 nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych w porze nocnej i delegować poza miejsce pracy bez jego zgody
Art. 178. § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
Należy złożyć oświadczenie - nie dotyczy umowy zlecenie