Tak, matka pracuje
ponadto gdy dziecko nie ukończyło 2 lat to może być inny członek rodziny i nie pozbawia to prawa do zasiłku opiekuńczego